BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat mag het kosten?

PR05 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

Musea

1.091

1.582

1.557

Cultuurpres.cultuurprod.en partic.

4.482

4.745

4.654

Sportaccommodaties

3.757

4.090

4.042

Openbaar groen en openl.recreatie

3.247

3.265

3.719

Sportbeleid en activering

956

1.153

1.135

Media

1.241

1.291

1.315

Cultureel erfgoed

170

232

203

Totaal lasten

14.944

16.357

16.626

Baten

Musea

7

5

5

Cultuurpres.cultuurprod.en partic.

638

484

439

Sportaccommodaties

699

1.262

1.059

Openbaar groen en openl.recreatie

24

11

11

Sportbeleid en activering

165

92

118

Media

184

184

184

Cultureel erfgoed

6

Totaal baten

1.724

2.038

1.816

Totaal saldo van baten en lasten

13.221

14.319

14.810

Reservemutaties

-162

-30

ga terug