BEGROTING 2020

Programmaplan

Reserve mutaties

Mutaties reserves

Omschrijving

2020

Reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport R2152

Storting conform notitie reserves en voorzieningen

119

Reserve SPUK R3236

Jaarlijkse storting

406

Reserve accommodatie Batavieren Treffers R3102

Dekking kapitaallasten K630989

-1

Reserve restauratie Martinustoren R3106

Dekking kapitaallasten K541999

-7

Reserve molenonderhoud R3110

Dekking kapitaallasten K541013

-27

Reserve atletiekaccommodatie fase 1 R3114

Dekking kapitaallasten K530106

-41

Reserve inrichting turnhal R3119

Dekking kapitaallasten K530181

-10

Algemene reserve R1000

Aanwending routeplanner cult

-130

Algemene reserve R1000

Aanwending lokale media

-30

Algemene reserve R1000

Aanwending typisch Weert

-70

Reserve SPUK R3236

Vrijval tgv exploitatie sport

-52

Reserve Meerjarenonderh en vervang.sport R2152

Jaarlijkse onttrekking R2152

-28

Reserve Combinatiefunctionarissen R2160

Combinatiefunctionaris

-60

Algemene reserve R1000

Meer groen prio 2019 nr. 38

-100

TOTAAL

-31

ga terug