BEGROTING 2020

Programmaplan

Prioiriteiten, vervangsinvesteringen en beleidsindicatoren

Investering

Lasten

I/S

Prioriteiten:

Bibobcoördinator

77

S

Vervangingsinvesteringen:

Fietsen BOA's (10 stuks)

20

4

S

Bibobcoördinator

Wat willen we bereiken?
In de praktijk worden we steeds vaker geconfronteerd met ondermijningszaken. Om meer grip en regie te krijgen op ondermijning is het van belang dat we expertise en specialisme gaan opbouwen in de uitvoering op het ondermijningsbeeld door middel van de bibobtoets. Een betere vuist maken tegen ondermijning en criminaliteit in Weert bestrijden. Ondermijning kent geen gemeentegrenzen dus ook de samenwerking binnen de driehoek versterken. De wetswijziging Bibob zal eraan bijdragen dat de reikwijdte van ondermijning wordt uitgebreid en daarmee komt er meer werk af op de gemeente. De Ondermijningswet die binnenkort van kracht wordt zal meer werk opleveren. Bij de uitvoering zal er gezocht worden naar samenwerking in RBT verband.

Wat gaan we daarvoor doen?
Het aanstellen van een bibobcoördinator.

Wat mag het kosten?
€ 77.000.

Beleidsindicatoren

Doelstelling

Resultaat

Huidige waarde 2018

Regio

Bron

BBV indicatoren:

Verwijzingen Halt

aantal 12-17jr per 10.000 inw

148 (2018)
120 (2018)

Weert
Limburg

Stg. Halt

Winkeldiefstallen

aantal per 1.000 inwoners

2,4 (2018)
2,1 (2018)

Weert
Limburg

CBS

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

4,9 (2018)
4,6 (2018)

Weert
Limburg

CBS

Diefstallen uit woning

aantal per 1.000 inwoners

3,6 (2018)
3,5 (2018)

Weert
Limburg

CBS

Vernieling

aantal per 1.000 inwoners

4,8 (2018)
5,4 (2018)

Weert
Limburg

CBS

ga terug