BEGROTING 2020

Programmaplan

Reserve mutaties

Mutaties reserves

Omschrijving

2020

Reserve civieltechnische werken R2147

Storting conform notitie reserves en voorzieningen

116

Reserve onderhoud en vervanging Biesterbrug R2151

Storting conform notitie reserves en voorzieningen

88

TOTAAL

204

ga terug