BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat mag het kosten?

PR02 Verkeer, vervoer en waterstaat

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

Parkeren

2.463

2.925

2.489

Verkeer en vervoer

6.768

7.195

7.185

Recreatieve havens

27

13

12

Economische havens en waterwegen

30

23

19

Openbaar vervoer

17

18

18

Totaal lasten

9.304

10.174

9.723

Baten

Parkeren

10

642

9

Verkeer en vervoer

894

1.003

644

Recreatieve havens

2

Economische havens en waterwegen

31

38

38

Openbaar vervoer

6

6

Totaal baten

937

1.689

697

Totaal saldo van baten en lasten

8.367

8.485

9.026

Reservemutaties

204

204

ga terug