BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat is er aan de hand?

  • De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog, zowel in de huur- als in de koopsector.
  • De vergrijzing, het toenemend aantal arbeidsmigranten en het toenemend aantal kwetsbare inwoners drukt een grote stempel op de kwalitatieve woningbehoefte.
  • Naast voorzien in voldoende woningen is de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad een aandachtspunt.
  • Naast de eisen voor gasloos bouwen bij kleinverbruikers, waaronder woningbouw, worden de eisen ten aanzien van de EPC verder aangescherpt.
  • Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking.
  • De rijksoverheid werkt toe naar een CO2-arme energievoorziening in 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.
ga terug