BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat is er aan de hand?

De invoering van de nieuwe taken in het sociaal domein is geslaagd. We zetten in toenemende mate in op goede, betaalbare en menselijke zorg, dicht bij huis. De ondersteuningsvraag van de inwoner is het uitgangspunt.

ga terug