BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema

Doelstelling

Resultaat

Verkeer en vervoer

Verbeteren verkeersveiligheid

Aantal ernstige ongevallen verminderen met 5% ten opzichte van 2019.

GVVP/Mobiliteitsplan vaststellen.

Reconstructie St. Jobstraat en rotonde Ringbaan Oost/Maaslandlaan.

Fietsoversteek Ringbaan Noord/Wiekendreef.

Verbeterde fietsoversteek Johan Willem Frisolaan met Ringbaan Zuid.

Vergroten bereikbaarheid

Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven: uitgevoerd No Regretpakket.

Spoorverbinding Antwerpen-Weert: lobbytraject continueren.

Uitbreiding multimodale haven De Kempen.

ga terug