BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat willen we bereiken?

Mobiliteitsplan opstellen
In februari 2019 is gestart met het opstellen van het "gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan" (GVVP). Het proces wordt interactief en integraal opgepakt. In 2020 worden diverse overlegmomenten met partners georganiseerd met als doel om het plan zoveel mogelijk samen met de belanghebbenden op te stellen. Vaststelling is gepland in het tweede kwartaal van 2020.

Drukke fietsverbindingen verkeersveiliger inrichten
In het op te stellen GVVP wordt het hoofdfietsnetwerk opgenomen. Dan blijkt ook op welke verbindingen concrete verbetermaatregelen nodig zijn. Het GVVP wordt in 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. Tussentijds wordt bij verkeersprojecten de verkeersveiligheid van fietsers bevorderd.

ga terug