BEGROTING 2020

Programmaplan

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Doelstelling

Resultaat

Huidige waarde

Streefwaarde

Regio

Bron

Toename woningvoorraad

aantal woningen

22.770 per 1-1-2019

200 meer

Weert

CBS

BBV indicatoren:

Gemiddelde WOZ waarde

dzd euro

219 (2018)
190 (2018)

Weert
Limburg

CBS

Nieuw gebouwde woningen

aantal per 1.000 woningen

6,2 (2016)
3,5 (2016)

Weert
Limburg

ABF

Demografische druk

verhouding van het aantal personen <= 20jr en >= 65 jr. t.o.v. aantal 20 tot 65- jarigen

75,2 (2019)
72,5 (2019)

Weert
Limburg

CBS

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

euro

713 (2019)
702 (2019)

Weert
Limburg

COELO

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

754 (2019)
765 (2019)

Weert
Limburg

COELO

ga terug