BEGROTING 2020

Paragrafen

Weerstandsvermogen

De gemeenschappelijke regelingen hebben en geven steeds meer inzicht in hun risico’s en weerstandsvermogen. De aandacht voor dit onderwerp leidt in enkele gevallen tot een behoefte aan groei van de algemene reserve (weerstandscapaciteit). Wij achten het niet zonder meer noodzakelijk dat de gemeenschappelijke regelingen zelf een toereikend weerstandsvermogen er op na houden. Zeker wanneer voor de aanvulling van het weerstandsvermogen extra middelen van de deelnemende gemeenten nodig zijn, geven wij er de voorkeur aan om risico’s in de gemeentebegrotingen op te nemen. Voor zover er sprake is van (overige) significante risico’s bij verbonden partijen, zijn deze opgenomen in de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing”.

ga terug