BEGROTING 2020

Paragrafen

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen BBV
Het BBV schrijft voor dat informatie over verbonden partijen opgenomen dient te worden in de beleidsprogramma’s waarop de samenwerking met de verbonden partij betrekking heeft. Deze informatie is essentieel om prestaties en risico’s van de verbonden partijen goed te kunnen inschatten. Bij de verbonden partijen die in deze paragraaf opgenomen zijn, staat het programma / de programma’s vermeld waarmee deze een relatie heeft / hebben.

Overige ontwikkelingen
Het afgelopen jaar zijn er door de gemeente enkele nieuwe samenwerkingsovereenkomsten aangegaan. Het betreft:

  • Samenwerkingsovereenkomst "Samenwerking Grensgebied De Kempen" als vervolg op de eerder ondertekende "Intentieverklaring Gebiedsontwikkeling Cranendonck - Weert - Kempen~Broek".
  • Samenwerkingsovereenkomst "Platteland in Ontwikkeling Weerterland" in relatie tot majeure opgaven en projecten op het vlak van water, natuur en landbouw in het buitengebied van de gemeenten Weert en Nederweert.

In deze paragraaf wordt verder niet ingegaan op bovenstaande samenwerkingsovereenkomsten omdat het geen "echte" verbonden partijen betreffen: er is geen sprake van een bestuurlijk én een financieel belang.

ga terug