BEGROTING 2020

Paragrafen

Inleiding

De bedrijfsvoering heeft de afgelopen jaren in termen van kwaliteit op diverse onderdelen onder spanning gestaan. Oorzaken hiervan waren de  personele ombuigingen en toename van taken (mede door decentralisaties) welke zijn doorgevoerd zonder de bedrijfsvoeringsonderdelen hierop aan te passen. Aan de raad is in september 2018 een voorstel voorgelegd om de komende jaren te investeren in personele capaciteit en het toekomstbestendig maken van de organisatie.

Om alle bedrijfsvoeringsonderdelen weer op gewenst niveau te komen, aansluitend bij de ontwikkelingen welke de overige organisatieonderdelen hebben doorgemaakt, zijn een aantal speerpunten voor 2020 benoemd, welke allemaal terug te leiden zijn naar de ambitie: de basis op orde.

ga terug