BEGROTING 2020

Programmaplan

Wat mag het kosten?

Vennootschapsbelasting

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Lasten

Vennootschapsbelasting (VpB)

7

10

Totaal lasten

7

10

Baten

Vennootschapsbelasting (VpB)

Totaal baten

Totaal saldo van baten en lasten

7

10

ga terug